Неосновани ваљак

  • Unpowered roller

    Неосновани ваљак

    Погонски ваљак је компонента округлог ваљака која покреће транспортну траку или мења смер кретања. Може се поделити на две врсте: погонски ваљак и управљачки ваљак. Погонски ваљак је главна компонента за пренос снаге. Погонски ваљак је подељен на једносмерни ваљак (угао завоја каиша на погонски ваљак је испод 200 ° до 230 °), ваљак са више снаге (обично се користи за велике снаге) и ваљак са двоструком снагом (угао завоја је до 350 °). Рекуирем ...